Rozmaitości


Na ziarnku maku stoi mały dom,

Pieski szczekają na księżyc makowy
I nigdy jeszcze tym makowym psom,
Że jest świat większy, nie przyszło do głowy.

Czesław Miłosz Świat. Poema naiwne

Comments are closed